createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych („createIT”)

Siedziba:

Wasiutyńskiego 16
00-707 Warszawa/Warsaw, Poland

Numery kontaktowe:
+48 22 378 3 379
+44 2081 900 355
+44 1924 561 190

e-mail: office@createit.pl
Internet: www.createit.pl

Dane rejestrowe:

Filtrowa 23
87-100 Toruń, Poland

REGON 340903486
NIP 9562288844

Zarząd/ Właściciele:

Bartosz Borkowski
Aleksander Fredrych

Strony internetowe www.createit.pl, www.remotedevelopers.eu, www.workint.pl, www.createit-themes.com, oraz www.wpcarepack.com (dalej zwane „Strona internetowa”) są przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy użytkownikiem a firmą createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych (dalej zwana „createIT”) jako administratorem strony internetowej w chwili jej użytkowania. Poniżej znajdują się ważne informacje dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej.

W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej Strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, będzie to wyraźnie wskazane na danej stronie internetowej.

Strona internetowa createIT jest wykonana i obsługiwana z dbałością o niezawodność i stałą dostępność. Nie przejmujemy jednak odpowiedzialności za aktualność oraz kompletność zamieszczonych na niej danych.

Korzystanie z Internetu odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. createIT nie odpowiada za technicznie uwarunkowaną awarię Internetu lub brak dostępu użytkownika do Internetu. Nie przejmujemy odpowiedzialności za nieprzerwaną dostępność oferowanych na niniejszej Stronie internetowej usług, za stałą możliwość uzyskania żądanych połączeń, dostępność zapisanych oraz przetwarzanie przesłanych danych.

Jesteśmy uprawnieni do zmiany zawartości przedmiotowej strony internetowej, w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o nadchodzącej zmianie. W przypadku gdy informacje przedstawione na przedmiotowej Stronie internetowej nie są aktualne, nie ponosimy za to odpowiedzialności. Nie odpowiadamy również za treść ani zawartość przekazywanych danych, które są dostępne za naszym pośrednictwem.

createIT nie ponosi także odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe wskutek posługiwania się znajdującymi się na Stronie internetowej informacjami.

Korzystając z niniejszej Strony internetowej, Użytkownik uznaje obowiązujących na niej ogólnych warunków użytkowania. W przeciwnym razie, prosimy o zaprzestanie przeglądania Strony internetowej i niekorzystanie z niej. W przypadku gdy ogólne warunki handlowe Użytkownika są sprzeczne z warunkami przedstawionymi na niniejszej Stronie internetowej, uznaje się, iż warunki handlowe nie obowiązują, a createIT kwestionuje ich stosowanie.

createIT upoważnia Użytkownika do przeglądania przedmiotowej Strony internetowej i do pobierania jej fragmentów pod warunkiem, iż nie zostaną naruszone warunki użytkowania Strony internetowej oraz prawa firmy createIT, w tym w szczególności prawa autorskie do przedmiotowej Strony internetowej. Użytkownik nie jest upoważniony do przetwarzania niniejszej Strony internetowej w całości lub w części, niezależnie od tego, czy ma to miejsce online czy offline czyli po pobraniu danych, jak również do przekazywania osobom trzecim lub udzielania im praw dotyczących Strony internetowej createIT lub jej fragmentów. Każde nadużycie korzystania z niniejszej Strony internetowej może stanowić naruszenie ustawy o prawach autorskich, ustawy o ochronie znaków towarowych i ustawy o ochronie wzorów przemysłowych, ustawy o ochronie konkurencji lub innych ustaw. W przypadku przedmiotowego naruszenia createIT jest uprawnione do zakazania Użytkownikowi dalszego korzystania ze Strony internetowej, do konfiskaty i zniszczenia danych i informacji pochodzących z niniejszej Strony internetowej, oraz dochodzenia odszkodowania za spowodowane powyższym szkody.

Każde przetwarzanie danych i informacji pochodzących z przedmiotowej Strony internetowej, w całości lub w części, w szczególności z tekstów, fragmentów tekstów, materiałów graficznych lub filmów, i inne zaniedbania podlegają wyłącznie prawu polskiemu. W przypadku gdy Użytkownik nie jest konsumentem, w znaczeniu Ustawy o ochronie konsumentów, i nie podlega zapisom Ustawy o ochronie konsumentów, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z korzystaniem z przedmiotowej Strony internetowej jest sąd rzeczowo właściwy dla naszej siedziby.

createIT zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszych warunków użytkowania i do ich technicznej i prawnej aktualizacji. W przypadku nieskuteczności poszczególnych regulacji niniejszego porozumienia dotyczącego warunków korzystania skuteczność pozostałych regulacji pozostaje nienaruszona. Nieskuteczną regulację zastępuje wówczas takie postanowienie, które jak najbardziej odpowiada ekonomicznemu sensowi i celowi nieskutecznej regulacji. Podobna regulacja obowiązuje w przypadku zaistnienia luki w niniejszych warunkach użytkowania.

Korzystanie z przedmiotowej Strony internetowej nie zobowiązuje Użytkownika do podawana żadnych danych osobowych. Celem statystycznej analizy rejestrowane są jedynie informacje dotyczące dostawcy usług internetowych Użytkownika oraz odwiedzone przez niego strony internetowe. Jako Użytkownik Internetu pozostajesz anonimowy dla createIT.

W przypadku gdy któraś funkcja Strony internetowej, jak np. formularz kontaktowy, wymaga podania osobistych danych lub danych firmowych (np. adresy e-mail, nazwiska, adresy), to skorzystanie z tej funkcji oraz ujawnianie tych danych ze strony Użytkownika odbywa się na zasadzie dobrowolności. Także w tych przypadkach dane Użytkownika zostają potraktowane poufnie, nie są i nie będą przekazane podmiotom trzecim.

Niniejsza Strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, stanowiący narzędzie firmy Google Inc. („Google”), służący do analizy statystyk stron internetowych. Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkowników stron internetowych, umożliwiające analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje uzyskane za pomocą cookies dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej (w tym adresu IP Użytkownika) są przekazywane do serwera Google w USA i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje celem analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika Strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na Stronie internetowej dla operatorów stron internetowych oraz celem tworzenia dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze Strony internetowej i Internetu. Google przekazuje te informacje podmiotom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawnie i o ile podmioty trzecie przetwarzają te informacje na zlecenie Google. Google nie dokonuje powiązania adresu IP Użytkownika z innymi danymi Google. Użytkownik może zabezpieczyć się przed zainstalowaniem cookies poprzez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki internetowej. W takim przypadku może dojść do ograniczenia niektórych funkcji przedmiotowej Strony internetowej. Poprzez korzystanie z niniejszej Strony internetowej Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google danych o sposobie korzystania przez Użytkownika z niniejszej Strony internetowej w opisany powyżej sposób i określonym powyżej celu.

Strona internetowa createIT używa Google Analytics oraz cookies wyłącznie, aby optymalizować ofertę firmy oraz wygląd Strony internetowej tak, by spełnić oczekiwania jej Użytkowników.

Pliki cookies pomaga createIT:
- Stale rozwijać i ulepszać Stronę internetową dla spełnienia oczekiwań jej Użytkowników
- Dopasowywać ofertę i usługi do preferencji Użytkownika
- Zwiększać szybkość i bezpieczeństwo Strony internetowej.

createIT nie używa cookies do:
- przekazywania lub sprzedaży identyfikowalnych danych osobowych osobom trzecim
- płacenia prowizji sprzedażowych
- gromadzenia identyfikowalnych danych osobowych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)
- gromadzenia danych wrażliwych (bez wyrażonej zgody Użytkownika)

Użytkownik, który decyduje się na przeglądanie Strony internetowej createIT, w sposów dorozumiany wyraża zgodę na Politykę prywatności createIT, w tym Politykę cookies. W przypadku, gdy użytkownik chciałby przeglądać przedmiotową Stronę internetową, ale chciałby wyłączyć cookies, poniżej przedstawiamy sposoby na blokadę cookies w różnych przeglądarkach internetowych.

Blokowanie cookies

Google Chrome

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w Google Chrome, należy wejść w "Ustawienia" oraz „Właściwości Internet”.

W sekcji "Prywatność" znajdują się opcje blokowania cookies na kilka sposobów:
- blokowania cookies firm, które nie mają skróconych zasad polityki prywatności
- blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego wyraźnej zgody
- blokowania cookies firm, które zapisują informacje służące do skontaktowania się z użytkownikiem bez jego domniemanej zgody

Mozilla Firefox

Aby zablokować pliki cookie lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Firefox, należy przejść do "Opcje", a następnie do "Prywatność i zabezpieczenia".

Jako, że przeglądarka Firefox domyślnie akceptuje pliki cookies, w sekcji „Historia” należy wybrać opcję "Użyj ustawień Użytkownika dla historii". Pojawią się wówczas dodatkowe opcje, w których Użytkownik może odznaczyć opcję "Akceptowanie cookies", co spowoduje ich blokadę.

W tym samym miejscu można również ustawić wyjątki akceptowania cookies: wskazać z których stron internetowych cookies mogą być zapisywane oraz jak długo mogą być przechowywane.

Można także wyświetlić listę zapisanych plików cookies i ręcznie usunąć niechciane, lub usunąć całą ich historię.

Safari

Aby zablokować pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Safari, Użytkownik najpierw musi sprawdzić, z jakiej wersji Safari korzysta, ponieważ ustawienia cookies różnią się między wersjami tej przeglądarki.

W Safari 5.0 lub wcześniejszych wersjach należy kliknąć "Preferencje", następnie "Zabezpieczenia" i "Akceptuj pliki cookie".

Dostępnych jest kilka ustawień cookies: blokujące zawsze, blokujące wyłącznie przeglądane strony, lub brak ograniczeń.

W Safari 5.1 i późniejszych należy przejść do "Preferencje", następnie "Prywatność" i "Zablokuj pliki cookie". W sekcji "Zablokuj pliki cookie" do wybrania są następujące opcje: 'Zawsze', "Nigdy", lub "Od osób trzecich i reklamodawców".

Internet Explorer

Aby zablokować cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce Internet Explorer, należy wybrać "Narzędzia" (lub ikonę koła zębatego), następnie "Opcje internetowe" i "Prywatność".

W tej lokalizacji można wybrać spośród kilku ustawień zabezpieczeń:
- "Zaakceptuj wszystkie pliki cookies",
- "Zablokuj wszystkie pliki cookies",
- lub moderować ustawienia, które wpływają na przechowywanie plików cookies w oparciu o prywatność lub analizę tego, czy osoby trzecie mogą się skontaktować się z Użytkownikiem strony internetowej bez jego wyraźnej zgody.

Wszystkie dane osobowe Użytkowników są pobierane, przetwarzane i wykorzystywane jedynie w określonym na Stronie internetowej oraz w niniejszej Polityce prywatności celu, w ramach obowiązujących przepisów. W celu uzyskania informacji lub złożenia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania danych, zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu +44 2081 900 355 lub adresem e-mail: office@createit.pl.

Korzystając z niniejszej Strony Internetowej, Użytkownik może zostać przekierowany na strony internetowe zewnętrznych przedsiębiorstw, poprzez kliknięcie linków (‘hiperłącza’). createIT nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz strategie dotyczące ochrony danych zewnętrznych stron internetowych. Odnośniki czy hiperłącza prowadzące do innych oferentów nie oznaczają, że createIT ma jakikolwiek wpływ na treści znajdujące się tam lub czyni je własnymi. createIT nie ponosi odpowiedzialności za te treści, a także nie odpowiada za niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne treści oraz szkody spowodowane korzystaniem z nich.

createIT przedsięwziął zaradcze środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie zapisywanych przez nas danych pracowników, użytkowników i dostawców, na wypadek przypadkowych lub umyślnych manipulacji tymi danymi, ich utraty, zniszczenia lub dostępu do nich osób nieuprawnionych. Stosowane przez createIT środki bezpieczeństwa są stale optymalizowanie zgodnie z rozwojem technologicznym.

createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych („createIT”)

Headquarters:

Wasiutyńskiego 16
00-707 Warszawa/Warsaw, Poland

Telephones:
+48 22 378 3 379
+44 2081 900 355
+44 1924 561 190

e-mail: office@createit.pl
Internet: www.createit.pl

Registration address:

Filtrowa 23
87-100 Toruń, Poland

Commercial REGISTRATION no:

REGON 340903486
NIP 9562288844

Management / Owners: 

Bartosz Borkowski
Aleksander Fredrych

The websites www.createit.pl, www.remotedevelopers.eu, www.workint.pl, www.createit-themes.com, and www.wpcarepack.com (‘website’) are subject to the following conditions of use. These conditions apply to the relationship between the user and createIT s.c. Borkowski Bartosz Aleksander Fredrych (‘createIT’) , as the provider of this website, and are considered binding whenever the website is accessed. Should special conditions for individual users of this website deviate from the following conditions of use, this is expressly pointed out on the relevant page of the website. In such individual cases, the special conditions of use shall also apply. The following gives important information regarding the use of our website.​

This website is maintained following the practices of greatest possible care, dependability and availability. However, we do not guarantee that the information given is free from errors, up-to-date or complete.

The user uses the Internet at his/her own risk. In particular, createIT is liable neither for the malfunction of the Internet due to technical circumstances nor for access to the Internet. We are also not liable for the services offered through this website being available continuously, for the desired connections being made without fail, for stored data remaining intact under all circumstances or for the processing of any data transmitted.

We shall be entitled to change the contents of his website at any time and without notice, especially the products offered and technical information. We cannot be held liable if any of the information on this website is out of date. We are also not responsible for the content of any data transmitted and for data made accessible via this website.

Furthermore, createIT assumes no liability for direct or indirect damage arising from the use of data and information found on this website. Any liability for consequential damage and for compensation for material damage as construed by § 9 of the Product Liability Act is therefore excluded by mutual consent.

By using this website, you acknowledge the validity of our general terms and conditions for the use of this website. If you do not accept these conditions, you are requested not to use this website. Should any of your own general terms and conditions be in contradiction with these terms and conditions, the former shall not be considered to have been agreed upon, and shall therefore be considered inapplicable.

We herewith authorize you to visit our website and to download parts of our website. However, you do not have the right to revise in any way, transmit to third parties or grant third parties any rights to this website or parts thereof, either online or offline after download. Any improper use of this website may accordingly represent infringement of copyright law, brand and copyright law, unfair competition law or other laws. In the event of any such infringement, we shall have the right to deny you further access to our website, to confiscate and destroy any data obtained from our website, and to demand compensation for any disadvantage to us resulting from such use.

All use of the website in its entirety or parts thereof, especially of texts, partial texts, images, videos and/or audio data, as well as any act, sufferance or negligence in connection with use of the website shall be governed exclusively by Polish law. If you are not a consumer and the Consumer Protection Law does not specifically specify otherwise, the court exclusively responsible for our head office shall be the venue for any disputes arising from the use of this website.

createIT reserves the right to modify these terms and conditions of use from time to time, and to bring them into line with new technical developments and legal circumstances. Should any of these provisions become invalid, this shall not affect the validity of the remaining provisions. A provision that most closely matches the business purpose and intent of the ineffective provision shall replace the invalid provision. The same shall apply in the event of any omission in these terms and conditions of use.​​​

Protection of personal data is of the utmost importance to createIT. We do not need any personal data from you when you visit our website. For statistical analysis, the only information documented is the name of your Internet Service Provider and the web pages visited. As an Internet user, you remain anonymous. If in connection with a special Internet offer you have the opportunity to input personal or business data (e.g. e-mail addresses, names, addresses), disclosure of this information is entirely voluntary on the part of the user. In this case too, your data will be treated as confidential and not shared with third parties.

Our website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (‘Google’). Google Analytics uses "cookies", which are text files placed on your computer to help the website analyse how visitors use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. Google will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. Google may also transfer this information to third parties where required to do so by law, or where such third parties process the information on Google's behalf. Google will not associate your IP address with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. By using this website, you consent to the processing of data about you by Google in the manner and for the purposes set out above.​

Our website uses Google Analytics and cookies solely to help provide you with the best experience we can.

Our cookies help us:
- Continuously develop and improve our website in order to meet your expectations
- Offer you the services/contents you are most interested in
- Improve the speed and security of the site

We do not use cookies to:
- Pass or sales personally identifiable data to third parties
- Pay sales commissions
- Collect any personally identifiable information (without your express permission)
- Collect any sensitive information (without your express permission)

If you decide to continue browsing our site, you automatically agree to our Private Policy, including the Cookies Policy. However, below you can learn how to disable cookies, if you prefer to browse without them.

Turning Cookies Off

Google Chrome

To block cookies or change their settings in Google Chrome, you need to click on the wrench (spanner) on the browser toolbar, then pick ‘Settings’, and ‘Under the Hood’.

In the ‘Privacy’ section you will find ‘Content Settings’. By clicking on ‘Cookies’ you will be given four options:
- deleting all cookies,
- allowing cookies by default
- blocking cookies by default,
- setting cookie preferences for particular sites or domains.

Mozilla Firefox

To block cookies or change their settings in Firefox, you need to go to: ‘Options’ and then to ‘Privacy’ settings.

Since Firefox accepts cookies by default, select ‘Use Custom Settings for History’. Additional options will show up where you can uncheck ‘Accept Cookies From Sites’.

You may prefer to set exceptions: ‘Accept Third Party Cookies’ and decide how long cookies should be stored (until they expire/ you close the browser/ or to ask you every time).

At the same location, you can also see the list of stored cookies and manually delete the unwanted ones.

You can also delete all cookies, either from the history window or the privacy window.

You can also set permissions for blocking or allowing cookies for single sites via the Permissions tab.

Safari

To block cookies or change their settings in Safari you first need to identify the Safari version you are working on because the cookies’ settings are different between the browser versions.

In Safari 5.0 or in its earlier versions, you need to click on ‘Preferences’, then ‘Security’, and ‘Accept Cookies’.

You are able to choose from several restriction options:
- ‘Always’,
- ‘Only From Sites You Navigate To’,
- or ‘Never’.

In Safari 5.1 and its later versions go to ‘Preferences’, then ‘Privacy’, and ‘Block Cookies’. In the ‘Block Cookies’ section choose one of the options:
- ‘Always’,
- ‘Never’,
- or ‘From Third Parties and Advertisers’.

Internet Explorer

To block cookies or change their settings in Internet Explorer, you need to choose ‘Tools’ (or its gear icon), then ‘Internet Options’, and then ‘Privacy’.

You are able to pick from several security settings:
- ‘Accept All Cookies’,
- ‘Block All Cookies’,
- or moderate settings which affect cookie storage based on privacy or analysis if the third parties can contact you without your explicit consent.

We shall collect, process and use any personal data obtained from you during use of our website for the stated purpose only. In doing so, we ensure that this occurs only as permissible by law. If you need any futher information or would like to submit an objection to personal data processing, please do not hesitate to contact us on +44 2081 900 355 or at office@createit.pl.

You may use the hyperlinks on our website to reach the websites of other companies. createIT is not responsible for their content and data protection strategies. A hyperlink to the website of other suppliers therefore does not mean that createIT has any influence on the content of the linked website and/or adopts it as its own. createIT expressly dissociates itself from the content of all websites of other suppliers to which the user obtains access via the hyperlinks on our website. The content of such websites does not constitute any liability on the part of createIT. createIT is in no way liable for illegal, erroneous or complete information and for damage arising from the use of information obtained by following any such hyperlinks.

We have taken the necessary technical and organizational measures to protect the stored data on our employees and clients from accidental or intentional manipulation, loss, destruction or access by unauthorized persons. Our security measures are continually improved in keeping with the latest developments in technology.

Let's get to work on your next project
Working hours
Working hours

GMT+1
Monday - Friday
10 AM – 6 PM

Locaton
Location

Wasiutynskiego 16
00-707 Warsaw, Poland

GPS coordinates
GPS coordinates

Latitude 52.2147781,
Longitude 21.065138599999955