Projekty Unijne

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość

Firma createIT s.c. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.2

Projekt polega na stworzeniu zaawansowanego systemu teleinformatycznego przyspieszającego i ułatwiającego obsługę partnerów biznesowych oraz usprawniającego ich komunikację. System umożliwiać będzie stosowanie przez Partnerów podpisu elektronicznego oraz wymianę danych za pomocą standardu EDI. W ramach projektu powstaną 3 moduły działające na zasadzie SaaS (Software as a Service):

 • moduł “Raporty i analizy”
 • moduł „Wideokonferencje”
 • moduł „eLearning”

System będzie wspierał następujące obszary:

 • automatyczny dobór metod zarządczych i przygotowanie struktury dokumentacyjnej w ramach znanych metodyk realizacji projektów informatycznych/wdrożeniowych, takich jak: PMI, PRINCE2, czy ISACA,
 • przygotowanie harmonogramów realizacji oraz prowadzenie automatycznego monitoringu postępu prac,
 • automatyczne zarządzanie zasobami ludzkimi przy projektach informatycznych/wdrożeniowych,
 • porządkowanie, wersjonowanie i webowe udostępnianie dokumentów w ramach repozytorium dokumentów, z jednoczesną możliwością wersjonowania poziomów dostępu dla różnych interesantów,
 • tworzenie wysokojakościowych raportów i analiz,
 • prowadzenie wideokonferencji w ramach zespołów wdrożeniowych, z jednoczesną możliwością prezentacji dodatkowych materiałów na tzw. „wirtualnej białej tablicy” i wykorzystaniem podpisu elektronicznego,
 • realizowanie zamówień i rozliczeń,
 • tworzenie e-szkoleń na wewnętrzne potrzeby partnerów.

Informacje o projekcie

 • Zasięg projektu: krajowy i międzynarodowy
 • Rynek docelowy: Polska i zagranica
 • Tytuł Projektu: Integracja informatyczna firmy createIT s.c. z przyszłymi i obecnymi partnerami biznesowymi
 • Wartość dofinansowana: 657 706,00 PLN
 • Termin realizacji: 01/07/2014 – 30/09/2015

Aktualne zapytania ofertowe:

  BRAK

Pliki do pobrania:

Linki:

Jesteśmy tutaj: